Rasmus

Sol och vind

Solfångare ger dig värme och varmvatten i huset. Solceller och vindkraftverk ger dig elström i husvagnen och båten. Jag är medlem i Svenska Solgruppen, en av Sveriges ledande solfångartillverkare.

Solfångare

I solfångaren LESOL omvandlas solinstrålningen till värme i ackumulatortanken.

Solfångaren LESOL

Vindkraftverk Aerogen 4. Klicka för stor bild.

Vindkraftverk Aerogen 4

Funderar du på solvärme? Jag hjälper dig att dimensionera ditt värmesystem. Antingen integrerar du solfångarna i ditt befintliga värmesystem eller också bygger du nytt. En anläggning på 9,6 kvadratmeter solfångare ger drygt 4000 kilowattimmar per år. Solinstrålningen omvandlas till värme i en ackumulatortank.

LESOL är varumärket på Svenska Solgruppens solfångare. Vi har arbetat med och utvecklat LESOL sedan början av 1980–talet. LESOL är i dag en av de bäst presterande solfångarna på marknaden.

Om du vill veta mer om solfångare: www.lesol.se eller www.solgruppen.se Här kan du läsa om hur hela solvärmesystem fungerar och få svar på dina frågor.

Solceller

Solcellspanelen är en tunn inramad platta med kisel som omvandlar solljus till elektrisk energi. Energin lagras i batterier. Jag säljer solcellspaneler från Naps i storlekar från cirka 20 watt upp till 130 watt. En solcellspanel på 80 watt räcker sommartid till att driva ett energisnålt kylskåp.

Om du vill veta mer: www.naps.se Här kan du läsa mer om solel för båtar, husvagnar m m

Vindkraftverk

Bilden föreställer en L28 utrustad med ett vindkraftverk, Aerogen 4. Effekten vid en vindstyrka på 10 meter per sekund är 70 watt. Jag installerar sol– och vindelsystem på båten. Installationen kan kompletteras med en energimätare som visar hur mycket energi som finns lagrad i batterierna.