Rasmus

Båtbesiktning

Ska du köpa eller sälja din båt kan du behöva anlita en oberoende besiktningsman. Jag är medlem i Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR.

Köp– och säljbesiktning

Besiktningsmannen

Besiktningsmannen

Vid en normal besiktning går jag igenom skrovet, kollar säkerhetsutrustning, rigg och motor. Jag undersöker särskilt känsliga punkter så som kölinfästning, motorinstallationer, rigg och genomföringar.

Jag gör fuktmätning av plastskrov för att upptäcka eventuell osmos, plastpest. Besiktningen sammanställs i ett protokoll. Ett skriftligt utlåtande ingår där jag gör en helhetsbedömning av båten.

Om kunden önskar kan jag även testa motorn i sjön och provsegla.

Värdering

Vid försäkring av äldre båtar och udda modeller kan försäkringsbolagen begära att en besiktningsman ska göra en värdering.

Skadebesiktning

Har du en skada som du vill ha dokumenterad? Vill du ha råd om hur den kan repareras?

Kostnad

En normal besiktning tar cirka tre till fyra timmar. Därtill kommer en timmes arbete med utskrift av protokoll, samt kostnad för resor. Timkostnad: 850 kr, inklusive moms.

Villkor och regler

Läs mer om ansvar och villkor hos www.batbesiktningsmannen.org/regler.htm

Om BBR

För att bli godkänd som båtbesiktningsman i BBR, Båtbesiktningsmännens Riksförening, måste sökanden genomgå praktiska och teoretiska prov. Organisationen omfattar i dag tjugo godkända besiktningsmän i landet. www.batbesiktningsmannen.org